Vi använder oss av en bandgrävare på 7,5 ton. Transport sker med traktor och lastväxlarvagn. När grävmaskinen är avlastad kan flaket användas för transporter av olika material. Sammantaget bildar detta ett mycket flexibelt ekipage med många möjligheter.

20140410_185559

Pålastning av grävmaskin

 

 

20140530_212552

Transportläge

 

20140402_183713

Grävmaskin med diverse tillbehör