Enskild avloppsanläggning bestående av slamavskiljare från Tranås cementvarufabrik och en markbädd från Fann VA-teknik.

 

bhjbl

Före påbörjad anläggning

 

20140506_154125

Under arbetets gång

 

20140510_142928

Anläggning färdigställd

 

Enskild avloppsanläggning bestående av slamavskiljare från Fann med pump i tank, efterföljande markbädd.

DSC_1344

Schaktning av spridningslager till markbädd

DSC_1350

Fann slamavskiljare med integrerad pump

DSC_1342

Spridarrör på Fann indränmoduler