Anläggning av stenmur. Grannfastigheten hade gjort ett omfattande grävarbete och hade en stor mängd sten han ville bli av med. Dessa användes för att bygga en stenmur vid tomtgränsen, dels för att få en planare tomt dels för utseendet.

 

20140531_151347

 

20140603_195221

Hantering av stenar med gripklo.

 

20140605_204112

 

20140605_204148

Färdigt resultat.

DSC_0270

Vid senare tillfälle byggdes ytterligare 50 m stenmur, och slänterna anpassades för robotklippare.

 

Projekt med terrassering av slänt, byggnation av stenmurar, platsgjutning  av trappor m.m.

DSC_0850

Utgångsläge

DSC_0858

Kabelläggning

DSC_0872

Påbörjad stenmursbyggnation

DSC_1130

Platsgjutning av trapp

DSC_1368

Färdigt resultat

DSC_1367