20140627_125123

Utökning av befintlig grusplan.

 

 

20140719_130158

Planering av tomt bredvid grusplan.

 

20140719_130123

Planering av tomt bredvid grusplan.